พี.เอ็ช.ซี. สหคลินิก (PHC Clinic) "Sleep care by Profession"
61/19 ถ.พระราม 9 ซอย 7 (อ.ส.ม.ท.) เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel: 095-950-7956 หรือ 061-659-1788  
Facebook: professionsleep
LINE ID: @phcclinic
Email: professionappoint@gmail.com    
 
 
นอนกรนอันตรายอย่างไร ?
 
     อาการนอนกรนบ่งบอกถึง ภาวะตีบแคบลงของทางเดินหายใจส่วนบน เริ่มตั้งแต่จมูก คอ โคนลิ้น และกล่องเสียง ซึ่งากนอนกรนดังมากเป็นประจำแสดงถึงสัญญาณอันตรายสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งบ่งบอกว่า อาจมี "โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive sleep apnea; OSA)" ซึ่งพบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ๋ โดยโรคนี้หากไม่ได้รับการรักษาจะมีผลกระทบที่สำคัญต่อสุขภาพหลายอย่าง เช่น ทำให้อ่อนเพลียหรือง่วงมากผิดปกติเวลากลางวัน, ประสิทธิภาพการใช้สมองลดลง และเสี่ยงต่ออุบัติเหตุต่าง ๆ ทั้งทางด้านจราจรและจากการทำงาน นอกจากนี้ยังพบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญต่อ โรคความดันโลหิตสูง,  โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง, ต้อหิน, เบาหวาน, ไขมันโลหิตผิดปกติ,  ตลอดจนภาวะซึมเศร้าเรื้อรัง,  สมรรถภาพทางเพศเสื่อม และอาจเป็นสาเหตุของการหย่าร้างในคู่สมรสได้     ที่สำคัญหาก หากโรคนี้เกิดในเด็กอาจทำให้พัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญาผิดปรกติ เช่น ปัญหาการเรียนตกต่ำ, สมาธิสั้น, ก้าวร้าวหงุดหงิดง่าย ฯลฯ ถ้าหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ ควรมาพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย และการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมก่อนจะสายเกินไป
 
          พี.เอ็ช.ซี. สหคลินิก (PHC Clinic) ได้รับการริเริ่มขึ้นจากทีมแพทย์ที่ปรึกษาของ Profession Health care โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้บริการตรวจรักษา ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา "นอนกรน" "โรคหยุดหายใจขณะหลับ" "นอนกัดฟัน" "จมูกอักเสบภูมิแพ้" "ผนังกั้นช่องจมูกคด" "ต่อมทอนซิลโต" "ต่อมอะดินอยด์โต" ด้วยแนวทางที่เป็นนวัตกรรมที่หลากหลายครบวงจร ซึ่งรวมถึง การทดสอบการนอนหลับ (sleep test) รูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่บ้าน และโรงพยาบาล รวมถึงการรักษาที่มีทั้งการใช้เครื่องมือเช่น Continuous positive airway pressure (CPAP), เครื่องมือในช่องปาก (Oral appliances) ทั้งแบบ Mandibular advancement splint (MAS) และ Tongue stabilizing device (TSD), ยาชนิดต่าง ๆ, คลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency treatment), ตลอดจนการผ่าตัดรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่จมูก, ช่องคอ, จนถึงการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรต่าง ๆ PHC clinic ดำเนินการภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และทันตแพทย์วิชาชีพที่ผ่านฝึกอบรมด้านนี้โดยตรงจากทั้งในและต่างประเทศ (American Board of Sleep Medicine, Ceritified international sleep specialist) เพื่อให้การดูแลรักษาที่สามารถมั่นใจได้ว่ามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดคุ้มค่าและเหมาะสม

*แจ้งข่าวสำหรับผู้สนใจรับการตรวจ....(Update)*

*การตรวจสุขภาพการนอนหลับ (sleep test) ลดจากปกติ 5,900 บาทเหลือในอัตราพิเศษเพียง 4,500 บาท 
*การตรวจสุขภาพการนอนหลับแบบประหยัด สำหรับทำในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี หรือ สมุทรปราการ)
**ผู้ป่วยต่างจังหวัด ถ้าต้องการที่พัก มีค่าบริการที่พักสำหรับตรวจเพิ่มเติม คืนละ 1,000 - 1,200 บาท** 
นัดหมาย หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 095-950-7956 หรือ 061-659-1788 (LINE ID: @phcclinic) 
 

การตรวจสุขภาพการนอนหลับ (Sleep test ) คืออะไร?

เป็นการตรวจสำคัญที่ใช้เพื่อวิเคราะห์การทำงานของระบบต่าง ๆของร่างกายระหว่างการนอนหลับ เช่น ระบบการหายใจ ระดับออกซิเจนในเลือด การทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และกล้ามเนื้อ รวมถึง ศึกษาพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นขณะหลับด้วย ปัจจุบันถือว่าเป็นการตรวจ มาตรฐานสากล (gold standard) สำหรับการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea; OSA) รวมถึงการกระตุกของกล้ามเนื้อต่างๆ และพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับ เป็นต้น


ประโยชน์ของการตรวจ Sleep test คืออะไร?
ป็นการตรวจที่เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการวินิจฉัยและประเมินระดับความรุนแรงของโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea; OSA) ซึ่งจะมีผลต่อการวางแผนและการตัดสินใจทางเลือกในการรักษา เช่น อาจใช้ในการตั้งค่าความดันลม (Pressure titration) ในกรณีที่รักษาโรคด้วยเครื่องเป่าความดันลมบวกเพื่อขยายช่องทางเดินหายใจ (Continuous positive airway pressure; CPAP), การปรับระดับของเครื่องมือในช่องปาก (oral appliances), นอกจากนี้ยังใช้พิจารณาเลือกวิธีการผ่าตัดทางเดินหายใจและใช้ติดตามผลการ รักษา ตลอดจนช่วยในการวินิจฉัยโรคความผิดปรกติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการนอนได้อีกด้วย

การตรวจ Sleep test มีแบบใดบ้าง และควรเลือกตรวจอย่างไร?

1. การตรวจสุขภาพการนอนแบบละเอียด 
การตรวจแบบนี้จะประกอบด้วย การวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อลูกตา ใต้คาง และขา คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือด และการตรวจวัดลมหายใจ เป็นอย่างน้อย โดยอาจทำโรงพยาบาล หรือที่บ้าน หรือที่พักในห้องนอนของผู้รับการตรวจเอง ซึ่งคล้ายกับการนอนในชีวิตประจำวันมากกว่า โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ให้แต่ไม่ได้เฝ้าระหว่างเวลาที่ตรวจ ข้อดีคือ ค่าใช้จ่ายถูกกว่า เนื่องจากไม่มีค่าห้องของโรงพยาบาล, ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง, คิวตรวจเร็ว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจละเอียด แต่ต้องการประหยัดและ ไม่อยากรอคิวตรวจในโรงพยาบาลนาน

2.การตรวจสุขภาพการนอนหลับแบบประหยัด*
การตรวจนี้จะมีวัดลมหายใจ, การเคลื่อนไหวของหน้าอกและท้อง, การวัดระดับออกซิเจนในเลือด, การวัดระดับเสียงกรน บางครั้งอาจมีการวัดคลื่นหัวใจร่วมด้วย, หรือการตรวจการนอนหลับจากระบบหลอดเลือดและประสาทอัตโนมัติ เป็นต้น โดยอาจทำที่บ้าน หรือที่พักในห้องนอนของผู้รับการตรวจเอง ซึ่งคล้ายกับการนอนในชีวิตประจำวันมากกว่า โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ให้แต่ไม่ได้เฝ้าระหว่างเวลาที่ตรวจการตรวจแบบนี้มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า แบบแรกเหมาะกับผู้ที่มีปัญหา นอนกรน หรือ โรคหยุดหายใจขณะหลับเป็นหลัก และไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ, อัมพฤกษ์, หรือ อายุมากเกิน 70 ปี* 
ข้อมูลที่ตรวจได้มีความน่าเชื่อถือมากพอที่จะนำมาใช้ อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจจะละเอียดน้อยกว่าแบบแรก 
Sleep Channel คลิปวิดีโอลิ้งค์ให้ความรู้ประชาชน

"นอนกรน" เสี่ยงหยุดหายใจขณะหลับ จาก รายการสุขสโมสร Good Morning Family (ช่อง 3 แฟมิลี่ วันที่ออกอากาศ 22 กุมภาพันธ์ 2559)

ช่อง 11 รายการ สถานีความคิด ออกอากาศ วันที 29 ตุลาคม 2557
ช่อง 7 สี รายการพบหมอศิริราช : การทดสอบการนอนหลับ ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2554

เท่งโหน่งวิทยาคม | ปอ อรรณพ | 29 ต.ค.58 | ช่อง1 WORKPOINT

ศิริราช360° [by Mahidol] ทนนอนกรนเสี่ยงถึงตาย (1/2) จาก Mahidol Channel มหิดล แชนแนล

ศิริราช360° [by Mahidol] ทนนอนกรนเสี่ยงถึงตาย (2/2) จาก Mahidol Channel มหิดล แชนแนล

ศิริราช The Life [by Mahidol] ซีรีส์ x ray ห้องตรวจ ตอน นอนกรน รังแคที่หน้า และกล้ามเนื้อตึง
ช่อง 7 สี รายการพบหมอศิริราช ตอนนอนกรนในเด็ก ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2554

ซีรีส์ x-ray ห้องตรวจ กรณีที่ 1 : ต่อมทอนซิลโต คุณพ่อพาลูกสาวมาเนื่องจาก ลูกสาวนอนกรน


 
Powered by MakeWebEasy.com