บริการ

image

 

บริการ PHC CLINIC

การตรวจดูแลรักษา รวมถึงให้คำปรึกษาผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับชนิดต่าง ๆ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ด้วยแนวทางที่เป็นนวัตกรรมที่หลากหลายครบวงจรโดยทีมแพทย์และทันตแพทย์วิชาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมโดยตรงจากทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา เช่น

  นอนกรน
  โรคหยุดหายใจขณะหลับ
  นอนกัดฟัน
  จมูกอักเสบภูมิแพ้
  ผนังกั้นช่องจมูกคด
  ต่อมทอนซิลโต
  อะดีนอยด์โต
  นอนไม่หลับ
  ง่วงมากผิดปกติ
  โรคการนอนหลับผิดปกติอื่น ๆ

การทดสอบการนอนหลับ (sleep test)

การทดสอบการนอนหลับแบบละเอียด (home Polysomnography)
การทดสอบการนอนหลับแบบประหยัด (home sleep apnea testing)

เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกต่อเนื่อง (continuous positive airway pressure: CPAP)

แบบตั้งค่าคงที่ (fixed CPAP หรือ manual CPAP)
แบบอัตโนมัติ (auto-titrating PAP หรือ Auto  CPAP)

การใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้ (radiofrequency หรือ RF)

  การจี้ความถี่วิทยุในโพรงจมูก (RF Nose)
การจี้ความถี่วิทยุในเพดานอ่อน (RF Palate)

*การผ่าตัดทางเดินหายใจส่วนบน (upper airway surgery) ได้แก่

•  การผ่าตัดจมูกและไซนัส (nose and sinus surgery)
     o การผ่าตัดตกแต่งผนังช่องจมูก (septoplasty)
     o การผ่าตัดลดขนาดเทอร์บิเนต (turbinoplasty)

  การผ่าตัดต่อมทอนซิลและหรือ อะดินอยด์ (tonsillectomy and adenoidectomy)
•  การผ่าตัดต่กแต่งลิ้นไกเพดานอ่อนและคอหอย (uvulopalatopharyngoplasty)
  การผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่างมาด้านหน้า (maxillomandibular advancement)

*กรณีต้องผ่าตัดและดมยาสลบ ทีมแพทย์และทันตแพทย์ที่ปรึกษาจะนัดไปผ่าตัดให้ที่โรงพยาบาลและนอนพักรักษาหลังผ่าตัด

แผนกทันตกรรม (Dental division)

•  อุปกรณ์ทันตกรรมนอนกรน (oral appliance)
     o อุปกรณ์ยืดขากรรไกรล่างมาด้านหน้า (mandibular advancement splint)
     o อุปกรณ์ยึดรั้งลิ้น (tongue retaining device)

  อุปกรณ์รักษานอนกัดฟัน (anti-bruxism device)
•  ทันตกรรมนอนกรนในเด็ก (rapid maxillary expansion)

Powered by MakeWebEasy.com