อัตราค่าบริการเกี่ยวกับบริการตรวจรักษา
 • การทดสอบการนอนหลับดูแลและแปลผลโดย
 • แพทย์เฉพาะทาง American Board of Sleep Medicine
 • Certified international sleep specialist
 • รักษาโดย โสต ศอ นาสิกแพทย์วิทยาการนอนหลับ (อนุมัติบัตร)
 • การทดสอบการนอนหลับทำที่บ้านหรือสถานที่ปลอดภัย
 • การตรวจอาจมีเจ้าหน้าที่ติดให้ หรือเฝ้าให้ ขึ้นอยู่กับประเภท
 • ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระยะทางที่ต้องเดินทางไปนอกสถานที่*  
 • ค่ารักษาขึ้นอยู่กับชนิดอุปกรณ์ หรือวัสดุพิเศษ และจำนวน*
 • ค่าผ่าตัดขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลที่พักรักษา (กรณีดมยาสลบ)**
 • ผู้รับบริการจะได้รับแจ้งรายละเอียดและค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจ
 • สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ล่วงหน้า*    

อัตราค่าบริการ
ราคาเริ่มต้น
ค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์ครั้งแรกฟรี
ค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์ครั้งต่อไป 300 - 500
การส่องกล้องตรวจทางเดินหายใจ
3,000
การส่องกล้องตรวจทางเดินหายใจขณะหลับ (sleep endoscopy)สอบถามเพิ่มเติม*

 

การตรวจเพิ่มเติมพิเศษ
ราคาเริ่มต้น
การทดสอบการนอนหลับประเภทพิเศษ (PAT polysomnography)
 • แปลผลโดยแพทย์เฉพาะทาง American Board of Sleep Medicine
 • Certified international sleep specialist
7,900
การทดสอบการนอนหลับประเภทที่ 1 (full polysomnography)
 • แปลผลโดยแพทย์เฉพาะทาง American Board of Sleep Medicine
 • Certified international sleep specialist
9,900
การทดสอบการนอนหลับประเภทที่ 2 (home polysomnography)
 • แปลผลโดยแพทย์เฉพาะทาง American Board of Sleep Medicine
 • Certified international sleep specialist
8,900
การทดสอบการนอนหลับประเภทที่ 3 (portable sleep test)
 • แปลผลโดยแพทย์เฉพาะทาง American Board of Sleep Medicine
 • Certified international sleep specialist
5,900

 

การรักษาด้วยความถี่วิทยุ  (radiofrequency RF)ราคาเริ่มต้น
การใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้จมูก (ทำครั้งเดียว)
15,000
การใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้เพดานอ่อน (ทำครั้งเดียว)
15,000
การใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้จมูกร่วมกับเพดานอ่อน
25,000
การใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้เพดานอ่อนร่วมกับตกแต่งลิ้นไก่
25,000

 

การรักษาด้วยอุปกรณ์ราคาเริ่มต้น
การรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (CPAP, APAP)
30,000
การรักษาด้วยอุปกรณ์ทันตกรรม (oral appliance) แก้นอนกรน
19,500
การรักษาด้วยเฝือกสบฟัน แก้นอนกัดฟัน
4,000
การถ่างขยายเพดานอ่อน (rapid maxillary expansion)
สอบถามเพิ่มเติม*
การรักษาด้วยอุปกรณ์ยึดลิ้น
สอบถามเพิ่มเติม*
การรักษาด้วยการฝึกกล้ามเนื้อ (myofunctional therapy)
สอบถามเพิ่มเติม*
การรักษาด้วย botulinum toxin แก้นอนกัดฟันสอบถามเพิ่มเติม*
การรักษาด้วยหมอนสุขภาพ หรืออื่น ๆสอบถามเพิ่มเติม*

 

การรักษาด้วยการผ่าตัดราคาเริ่มต้น
การร้อยไหมตกแต่งลิ้นไก่เพดานอ่อน
อัตราโรงพยาบาล**
การผ่าตัดแก้ไขผนังกั้นช่องจมูกคดอัตราโรงพยาบาล**
การผ่าตัดตกแต่งลิ้นไก่เพดานอ่อนและคอหอย
อัตราโรงพยาบาล**
การผ่าตัดทอนซิล (และอะดินอยด์)
อัตราโรงพยาบาล**
การผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกร
อัตราโรงพยาบาล**
การฝังเครื่องกระตุ้นทางเดินหายใจ
สอบถามเพิ่มเติม*


ค่ารักษาอื่น ๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คลินิก
  นัดหมาย หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ 095-950-7956 หรือ 061-659-1788 
  Line @phcclinic

Powered by MakeWebEasy.com