แนวทางสำหรับการลดน้ำหนักในคนนอนกรน (ตอนที่ 1) Weight Reduction Guidelines

Last updated: 2017-09-16  |  2720 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แนวทางสำหรับการลดน้ำหนักในคนนอนกรน (ตอนที่ 1) Weight Reduction Guidelines

รศ.นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ, RPSGT
American Board of Sleep Medicine
Certified international sleep specialist

      ปัจจุบันพบว่า ความอ้วน หรือน้ำหนักเกินเป็นสาเหตุอย่างหนึ่ง ของการนอนกรน และ หยุดหายใจขณะหลับซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว  ยังเป็นที่ทราบกันดีว่า ความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อ โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, อัมพฤกษ์,  กระดูกเข่าเสื่อม, โรคนิ่วในถุงน้ำดี และตลอดจนโรคมะเร็งบางชนิด  หรือโรคอื่น ๆ อีกไม่น้อย 

การประเมินระดับความอ้วน หรือน้ำหนักเกิน  สามารถวัดได้หลายวิธี เช่น
 
1. การหาค่า ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) หรือ BMI   ซึ่งปัจจุบันเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด
โดยคำนวณได้จาก สูตร  คือ                BMI        =        น้ำหนัก (kg)
                                                                                      ส่วนสูง2 (m2)
ตัวอย่างเช่น ถ้ามีน้ำหนัก 70 กก. และมีส่วนสูง 1.70 เมตร  จะมีค่า ดัชนีมวลกาย (BMI)  คือ  70 / (1.70 x 1.70)  
ดังนั้น จะมีค่า BMI =  24.22  เป็นต้น
ในผู้ใหญ่   ค่า  BMI ในช่วง   18.5  -  24.9 จะถือว่าปกติ    ถ้า BMI อยู่ในช่วง   25  -  29.9    จะถือว่าท้วม หรือน้ำหนักเกิน (Overweight),  หรือ  BMI อยู่ในช่วง   30 -  39.9   จะถือว่า อ้วน  (Obesity)  แต่ถ้า BMI มากกว่า 40   จะถือว่า อ้วนมาก (Extreme Obesity) สำหรับเด็ก ให้ใช้ค่า BMI ที่คำนวณได้ไปเทียบกับ Growth chart  ตามอายุ และเพศ  ที่มีอยู่  
 
2. การวัดรอบเอว (Waist circumference)  ให้วัดระดับเหนือกระดูกเชิงกราน วัดตรงกลางขณะหายใจออกสุด
ซึ่งค่าที่ได้นี้จะสัมพันธ์กับไขมันในช่องท้อง (visceral fat)
 
3. การวัดเส้นรอบคอ (Neck circumference)
 
วิธีการลดน้ำหนักสำหรับคนอ้วนหรือน้ำหนักเกิน
      อาจแบ่งออกเป็นขั้นตอน ได้แก่

1. การตั้งเป้าหมายในการลดน้ำหนัก (Goal Setting)
สำหรับในผู้ใหญ่ ควรตั้งเป้าหมายแบบ ค่อยเป็นค่อยไป และสมเหตุ สมผล เช่น ลดน้ำหนักตัวได้ ร้อยละ 5- 10 จากปัจจุบัน
ภายใน 6 เดือน  หรือ ประมาณ ½  กิโลกรัมต่อสัปดาห์ (เดือนละ 2 กก.) เป็นต้น
สำหรับเด็กนั้น อาจตั้งเป้าหมายเพียง น้ำหนักตัวให้คงที่ ขณะที่ส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างเดียว เป็นต้น
 
 2. การปรับเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิต (Life style changes)
วิธีนี้ ถือว่าเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดสำหรับระยะยาว  โดยหลักการคือ การหาทางลดพลังงานที่ได้รับ (Energy Intake)  และ เพิ่มการใช้หรือ
เผาผลาญพลังงาน (Energy Output)  
2.1 การลดพลังงานที่ได้รับจากอาหาร (Diet Control) โดยทั่วไป ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก ควรควบคุมพลังงานที่ได้รับจากอาหาร ให้ ไม่เกินวันละ 1200 – 1600 แคลอรี่ ในผู้ชาย   หรือ วันละ 1000 – 1200 แคลอรี่ ในผู้หญิง   ในเด็กที่ลดน้ำหนัก หรือบางรายที่ต้องควบคุมมากกว่านี้  ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ที่เชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัย  

2.1.1 ชนิดของอาหารที่ควรจำกัดปริมาณ
 • อาหารที่มีไขมันชนิดอิ่มตัวและชนิด trans- สูง   ได้แก่  กลุ่มเนื้อติดมัน ไส้กรอก หนังไก่ หนังหมู ของทอดต่างๆ ด้วย น้ำมันปาล์ม น้ำมันหมู เช่น ไก่ทอด  มันฝรั่งทอด หรือ กล้วยทอด  ฯลฯ  และ กลุ่มที่มีกะทิ เช่น มะพร้าว หรือ แกงกะทิ หรือ กลุ่มที่มีครีม เช่น เนย ไอศกรีม คุกกี้ เค้ก โดนัท ขนมปังส่วนใหญ่ เป็นต้น
 • อาหารที่มีไขมันคลอเลสเตอรอลสูง  ได้แก่ ไข่แดง ตับ เครื่องในสัตว์ กุ้ง หรือผลิตภัณฑ์ นม เนย ครีม  ฯลฯ
 •   อาหารที่มีน้ำตาลสูง ได้แก่ น้ำหวาน  น้ำเชื่อม ผลไม้กระป๋อง ฯลฯ
 • เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ เช่น เบียร์ สุรา เป็นต้น**ในการเลือกอาหารอาจดู ค่าพลังงานที่จะได้รับจากข้างกล่องหรือ ที่บรรจุอาหาร** 

2.1.2 ชนิดของอาหารที่แนะนำสำหรับลดน้ำหนัก   ได้แก่

 • นมไขมันต่ำ หรือ นมปลอดไขมัน  เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน หรือไม่มี หนัง เช่น เนื้อปลานึ่ง
 • อาหารกลุ่มที่มีส่วนประกอบของธัญพืช หรือถั่วเหลือง 
 • ผักและผลไม้ ที่ให้พลังงานไม่สูง  (ไม่รวมทุเรียน หรือ มะม่วง )
 • น้ำมันมะกอก อาจใช้ปริมาณเล็กน้อย ในทำอาหารทดแทน น้ำมันหมูได้ 

 

2.2 การออกกำลังกายหรือ เพิ่มกิจกรรมที่ใช้พลังงาน  (Physical Activity)  
ข้อดี นอกจากจะช่วยลดน้ำหนักแล้ว ยังลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของปอด กล้ามเนื้อ และชะลอการสึกหรอของกระดูก  นอกจากนี้ยังช่วยให้ ความเครียดลดลง  ทำให้มีโอกาสใช้เวลากับครอบครัวหรือเพื่อนมากขึ้น  และถ้าทำอย่างถูกเวลาจะช่วยให้นอนหลับดีขึ้นอีกด้วย

การออกกำลังกายที่ดีควรเป็น แบบ aerobic exercise คือมีการเคลื่อนไหวร่างกาย  และเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ระดับปานกลาง  เช่น การวิ่ง การว่ายน้ำ เดินเร็ว ขี่จักรยาน ฯลฯ โดยปริมาณที่เหมาะสม สำหรับ ผู้ใหญ่  คืออย่างน้อย วันละ 30 นาที ไม่น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ หรือ ประมาณวันละ 1 ชั่วโมงในเด็ก 

อย่างไรก็ตาม สำหรับควรเริ่มต้นทีละน้อย แบบค่อยเป็นค่อยไป และเลือกกิจกรรมที่ชอบหรือมีความสุข  เช่น อาจเริ่มต้นด้วยการเดินให้มากขึ้น, ถ้าตึกไม่สูงมากให้เดินขึ้นบันได แทนการใช้ลิฟท์, ทำงานบ้าน งานสวน, หรือทำกิจกรรมสันทนนาการ เช่น เต้นรำ หรือ วิ่งช้า ๆ ใน สวนสาธารณะ  แต่ ถ้าไม่มีเวลามาก อาจแบ่งเวลา ออกกำลังกายเป็น ช่วงเช้า 15 นาที และ ช่วงเย็นอีก 15 นาที เพื่อให้ปรับตัวก่อนแล้วจึงค่อย ๆ เพิ่มขึ้น เช่น จากเดินเร็ว เป็น วิ่งช้า ๆ  หรือ ว่ายน้ำ  เป็นต้น

2.3 การเพิ่มระเบียบวินัย สร้างนิสัย หรือพฤติกรรมที่สงเสริมสุขภาพ ซึ่งอาจมีหลายเทคนิค เช่น  

 • ไม่นั่งดูโทรทัศน์ หรือใช้คอมพิวเตอร์ มากเกินไป
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารว่างขณะพักการประชุมหรือทำงาน 
 • ร่วมมือกับเพื่อนหรือครอบครัว เพื่อสนับสนุนการลดน้ำหนัก เช่น ชวนไปออกกำลังกายร่วมกัน 
 • หมั่นทบทวนและบันทึก ชนิดและปริมาณของอาหารที่รับประทาน ตลอดจนตารางกิจกรรมออกกำลังกายต่างๆ  ในแต่ละสัปดาห์ 
 • ให้รางวัลกับตัวเอง (ที่ไม่ใช่อาหาร)  หากสามารถลดน้ำหนักได้ตามเป้าหมาย เป็นต้น
(ยังมีต่อตอนที่ 2)
 

Powered by MakeWebEasy.com