การผ่าตัดตกแต่งลิ้นไก่และเพดานอ่อนเฉพาะที่ด้วยเครื่องจี้ไฟฟ้าหรือ คลื่นความถี่วิทยุ (Uvulopalatoplasty by Electrocautery or Radiofrequency; CAUP or RAUP)

Last updated: Sep 16, 2017  |  1956 จำนวนผู้เข้าชม  |  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนอนกรน

การผ่าตัดตกแต่งลิ้นไก่และเพดานอ่อนเฉพาะที่ด้วยเครื่องจี้ไฟฟ้าหรือ คลื่นความถี่วิทยุ  (Uvulopalatoplasty by Electrocautery or Radiofrequency; CAUP or RAUP)

รศ.นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ, RPSGT
American Board of Sleep Medicine
Certified international sleep specialist      การใช้เครื่องจึ้ไฟฟ้า (Electrocautery) หรือ คลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency; RF) เพื่อทำการผ่าตัดลิ้นไก่ และบางส่วนของเพดานอ่อน (Soft palate) เป็นการรักษาแบบผ่าตัดเล็กโดยทำโดยที่แพทย์จะ ผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อที่หย่อนบริเวณลิ้นไก่และเพดานอ่อนบางส่วนออกเล็กน้อย โดยเหลือส่วนของลิ้นไก่อยู่  จุดประสงค์ เพื่อทำให้ทางเดินหายใจบริเวณช่องคอกว้างขึ้น  แผลจากการรักษาจะอยู่ในช่องคอ ผู้อื่นจึงไม่สามารถสังเกตได้จากภายนอก วิธีนี้ทำโดยไม่ต้องดมยาสลบ ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที และไม่ต้องนอนโรงพยาบาลหลังรักษา ยกเว้นบางรายที่ต้องอยู่เพื่อสังเกตอาการการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด 

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษาด้วยวิธีนี้   
      เลือดออกจากแผลผ่าตัด ซึ่งปกติมักมีปริมาณน้อยและหยุดได้เอง มีส่วนน้อยมากที่เลือดอาจออกไม่หยุดเอง แล้วต้องไปทำการห้ามเลือดในห้องผ่าตัด  ซึ่ง เป็นไปได้แต่น้อยมากที่จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจทางปากหรือจมูก ผู้ป่วยสามารถพูดได้ชัดปรกติและมีผลต่อเสียงหรือการพูดน้อยมาก อย่างไรก็ดี ผู้ที่ต้องใช้เสียงเป็นอาชีพเช่น นักร้อง หรือนักพากย์ ท่านควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อน  นอก จากนี้ หลังการผ่าตัดช่วงแรก ๆ บางรายอาจมีอาการสำลักน้ำหรืออาหารขึ้นจมูกถ้ารับประทานอาหารและกลืนอย่าง รวดเร็วซึ่งมักจะหายได้เอง  ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจพบได้เช่น แพ้ยาชา หรือมีผลข้างเคียงจากยาชาเฉพาะที่ หน้ามืด  เป็นลม  หูอื้อ เป็นต้น โดยที่อาการเหล่านี้มักหายได้เองในเวลาอันสั้น  มีโรคหัวใจหรือโรคปอดร่วมด้วย  การปฏิบัติตนและสิ่งที่ควรทราบหลังผ่าตัด 

  1. ในบางรายแพทย์อาจให้นอนในหอผู้ป่วยหลังผ่าตัด 1 สัปดาห์ เพื่อสังเกตอาการ  
  2. ยาแก้ปวด หรือยารักษาตามอาการอื่น ๆ เป็นต้น 
  3.  ทางเดินหายใจมักจะบวมขึ้น อาจทำให้หายใจไม่สะดวก ดังนั้นควรนอนศีรษะสูงขึ้นเล็กน้อย  หลีกเลี่ยงการขับเสมหะแรงๆ  ควรรับประทานอาหารอ่อน เช่น โจ๊ก หรือ อาหารเหลวที่เย็น เช่น ไอศกรีม  ไม่ควรรับประทานอาหารที่แข็งหรือร้อน ควรรักษาความสะอาดในช่องปากอย่างสม่ำเสมอ เช่น บ้วนปากและแปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหารแพทย์จะนัดมาดูแผลครั้งแรกประมาณ 1 สัปดาห์ โดยแพทย์จะประเมินผลการรักษา และ ตรวจหาภาวะแทรกซ้อนเพื่อแก้ไข   ในกรณี ถ้าอาการนอนกรนหรือ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับไม่ดีขึ้น  แพทย์จะพิจารณา และ แนะนำทางเลือกในการรักษาอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป
 

Powered by MakeWebEasy.com