ความสำคัญของการนอนหลับต่อสุขภาพ (ตอนที่ 1)

Last updated: Jan 3, 2020  |  8332 จำนวนผู้เข้าชม  |  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนอนกรน

ความสำคัญของการนอนหลับต่อสุขภาพ (ตอนที่ 1)

                                                        รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชญ์ บรรณหิรัญ  

        American Board of Sleep Medicine

Certified international sleep specialist 


คนเราใช้เวลาอย่างน้อยเกือบ 1 ใน 3 ของชีวิตหมดไปกับการนอนหลับ  ถ้าการนอนหลับไม่ได้มีความสำคัญเหตุไฉนธรรมชาติจึงกำหนดให้เป็น สัญชาตญาณพื้นฐานเพื่อความอยู่รอดของคนและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ

คนเราต้องนอนหลับไปเพื่ออะไร ?

จากการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาขณะนอนหลับ พบว่ามีหลายอย่างแตกต่างจากขณะร่างกายตื่น ทำให้มีหลายทฤษฏีเชื่อว่า ธรรมชาติจำเป็นต้องให้คนเรานอนหลับเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ ซ่อมแซมร่างกายและสมองให้คืนสภาพหลังใช้งานให้กลับมาเป็นปกติ, เก็บรักษาหรือถนอมพลังงานในร่างกาย, ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอก, ช่วยรวบรวมและบันทึกความทรงจำ,  5. รักษาสุขภาพของสมองและประสาท, 6. รักษาสมดุลของอุณหภูมิของร่างกาย, รักษาภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงและทนทานต่อภัยจากภายนอก, และอื่น ๆ ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าการนอนหลับมีความสำคัญอย่างมากต่อชีวิตของเรา

ควรนอนแค่ไหนถึงจะเพียงพอ?

ความต้องการปริมาณการนอนหลับแต่ละคนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ๆ เช่น อายุ, สุขภาพพื้นฐาน, สภาพจิตใจ, หรือความจำเป็นอื่น ๆ  โดยทั่วไปแนะนำว่าในผู้ใหญ่ ควรนอนไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง ยกเว้นกรณีที่ ก่อนหน้านี้อดนอนมาก่อน หรือกำลังเจ็บป่วย อาจต้องพักผ่อนมากขึ้น (บางครั้งต้องการถึง 9 ชั่วโมง หรือมากกว่า)  สำหรับเด็ก โดยทั่วไปแนะนำว่าในเด็ก ควรนอนไม่น้อยกว่าวันละ 9 ชั่วโมง หรือขึ้นอยู่กับช่วงอายุ ยกเว้นกรณีที่ กำลังเจ็บป่วย หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่แพทย์แนะนำ  การนอนหลับที่น้อยกว่านี้มีแนวโน้มที่จะทำให้มีโรคต่าง ๆ ตามมามากมาย ทั้งต่อระบบหัวใจหลอดเลือด, ระบบประสาทและสมอง, ระบบภูมิคุ้มกันต่อโรค,ระบบฮอร์โมน, การเจริญเติบโตทางร่างกาย, ผลต่อพัฒนาการทางสติปัญญา, ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ, ฯลฯ

เวลานอนสำคัญไฉน ?

เวลานอนที่เหมาะสมของแต่ละคนแตกต่างกัน ตามวัย และความจำเป็นอื่น ๆ ในชีวิต โดยทั่วไปเวลานอนที่เหมาะสมที่สุด คือ ควรจะสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติภายนอกให้มากที่สุด  ถ้าเป็นไปได้ ควรเลือกนอนหลับไม่เกินเที่ยงคืน และตื่นนอนไม่เกิน 8 โมงเช้า อย่างไรก็ตามหากความจำเป็นในชีวิตปัจจุบันไม่สามารถทำได้ การจัดสภาพแวดล้อมในห้องนอนที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่กำหนดให้นอนจะมีความสำคัญมาก 

นอนหลับอย่างไรจึงจะมีคุณภาพ ?

          การนอนหลับนอกจากควรมีปริมาณและเวลาที่เหมาะสมแล้ว การนอนหลับที่มีคุณภาพจะช่วยป้องกันไม่ให้สุขภาพร่างกายเจ็บป่วย และทำให้คุณภาพชีวิตด้านอื่น ๆ ของคนเราดีขึ้นด้วย  การนอนหลับที่มีคุณภาพหรือไม่ อาจประเมินได้จาก ความรู้สึกตัวของเราขณะที่ตื่นนอน และความรู้สึกสดชื่นหรือง่วงนอนในระหว่างวัน ตลอดจนประสิทธิภาพของการทำงานหรือการเรียนรู้ในวันถัดมา  นอกจากนี้ยังดูจากอาการความผิดปกติ หรือโรคประจำตัวที่เกิดขึ้นตามมาด้วย  ทั้งนี้คุณภาพการนอนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยภายในตัวเอง เช่น นอนกรน, นอนกัดฟัน, หยุดหายใจ, ฝันร้าย, เครียด และปัจจัยภายนอกตัวเอง เช่น สิ่งแวดล้อมในห้องนอน ที่นอน หมอน อุณหภูมิ แสง เสียง และอื่น ๆ

(โปรดติดตามตอนต่อไป หรือสอบถามความรู้และขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

095-950-7956 หรือ 061-659-1788 หรือ Line id: @phcclinic

Powered by MakeWebEasy.com