บริการของเรา

พี.เอ็ช.ซี. สหคลินิก (PHC Clinic)

บริการของเรา

ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับชนิดต่าง ๆ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

 • นอนกรน และ โรคหยุดหายใจขณะหลับ
 • จมูกอักเสบภูมิแพ้  ผนังกั้นช่องจมูกคด
 • ต่อมทอนซิลโต ต่อมอะดินอยด์โต"
 • นอนกัดฟัน, โรคการนอนหลับผิดปกติอื่น ๆ ฯลฯ

แนวทางที่เป็นนวัตกรรมที่หลากหลายครบวงจรโดยทีมแพทย์และทันตแพทย์วิชาชีพ

 การทดสอบการนอนหลับ (sleep test) 

 •  Home sleep apnea testing (HSAT) ตรวจการนอนที่บ้าน
 •  Polysomnography (PSG) ตรวจการนอนที่โรงพยาบาล

 

เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกต่อเนื่อง (Continuous positive airway pressure: CPAP)

 • แบบตั้งค่าคงที่ (Fixed CPAP: CPAP)
 • แบบอัตโนมัติ (Auto-PAP: APAP)

ยารักษาโรคจมูกอักเสบเรื้อรัง

 

การใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้ (Radiofrequency: RF)

 • การจี้ความถี่วิทยุในโพรงจมูก (RF Nose) เพื่อลดขนาดเยื่อบุเทอร์บิเนต
 • การจี้ความถี่วิทยุในเพดานอ่อน (RF Palate) เพื่อให้เพดานอ่อนตึงตัวมากขึ้น

 การผ่าตัด (Surgery)

 • การผ่าตัดจมูกและไซนัส (Nose and Sinus Surgery)
 •  
  • การผ่าตัดตกแต่งผนังช่องจมูก (Septoplasty)
  • การผ่าตัดลดขนาดเทอร์บิเนต (Turbinoplasty)
 • การผ่าตัดต่อมทอนซิลและหรือ อะดินอยด์ Tonsillectomy and Adenoidectomy)
 • การผ่าตัดต่กแต่งลิ้นไกเพดานอ่อนและคอหอย (Uvulopalatopharyngoplasty; UPPP)
 • การผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรมาด้านหน้า (Maxillomandibular Advancement; MMA)

 

ทันตกรรม (Dental division)

 • อุปกรณ์ทันตกรรมนอนกรน (Dental Sleep Appliances)
  • เครื่องยืดขากรรไกรล่างมาด้านหน้า Manidular advancement splint (MAS)
  • เครื่องมือป้องกันลิ้นตก Tongue stabilizing device (TSD)
 • อุปกรณ์รักษานอนกัดฟัน (Anti-Bruxism device)
 • ทันตกรรมนอนกรนในเด็ก (Rapid Maxillary Expansion)
 • ทันตกรรมทั่วไป เช่น ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน, จัดฟัน, ฯลฯ
Powered by MakeWebEasy.com