บริการของเรา

พี.เอ็ช.ซี. สหคลินิก (PHC Clinic)

บริการตรวจรักษาของเรา

ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับชนิดต่าง ๆ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

 • นอนกรน และ โรคหยุดหายใจขณะหลับ
 • จมูกอักเสบภูมิแพ้  ผนังกั้นช่องจมูกคด
 • ต่อมทอนซิลโต ต่อมอะดินอยด์โต"
 • นอนกัดฟัน, โรคการนอนหลับผิดปกติอื่น ๆ ฯลฯ

แนวทางที่เป็นนวัตกรรมที่หลากหลายครบวงจรโดยทีมแพทย์และทันตแพทย์วิชาชีพ

 • การทดสอบการนอนหลับ (sleep test) 
  • Home sleep apnea testing (HSAT) ตรวจการนอนที่บ้าน
  • Polysomnography (PSG) ตรวจการนอนที่โรงพยาบาล
 • เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกต่อเนื่อง (Continuous positive airway pressure; CPAP)
  • Manual CPAP
  • Auto-PAP (APAP)
 • อุปกรณ์ทันตกรรมนอนกรน (Dental Sleep Appliances)
  • เครื่องยืดขากรรไกรล่างมาด้านหน้า Manidular advancement splint (MAS)
  • เครื่องมือป้องกันลิ้นตก Tongue stabilizing device (TSD)
 • ยารักษาโรคจมูกอักเสบเรื้อรัง
 • การใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้ทางเดินหายใจ (Radiofrequency; RF)
  • การจี้ความถี่วิทยุในโพรงจมูก (RF Nose) เพื่อลดขนาดเยื่อบุเทอร์บิเนต
  • การจี้ความถี่วิทยุในเพดานอ่อน (RF Palate) เพื่อให้เพดานอ่อนตึงตัวมากขึ้น
 • การผ่าตัดรักษานอนกรน (Sleep Apnea Surgery)
 • การผ่าตัดจมูกและไซนัส (Nose and Sinus Surgery)
  • การผ่าตัดตกแต่งผนังช่องจมูก (Septoplasty)
  • การผ่าตัดลดขนาดเทอร์บิเนต (Turbinoplasty)
 • การผ่าตัดต่อมทอนซิลและหรือ อะดินอยด์ Tonsillectomy and Adenoidectomy)
 • การผ่าตัดต่กแต่งลิ้นไกเพดานอ่อนและคอหอย (Uvulopalatopharyngoplasty; UPPP)
 • การผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรมาด้านหน้า (Maxillomandibular Advancement; MMA)
 • อุปกรณ์รักษานอนกัดฟัน (Anti-Bruxism device)
 • ทันตกรรมนอนกรนในเด็ก (Rapid Maxillary Expansion)
 • ทันตกรรมทั่วไป เช่น ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน, จัดฟัน, ฯลฯ
Powered by MakeWebEasy.com