ทีมแพทย์ของเรา

 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิชญ์ บรรณหิรัญ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • American Board of Sleep Medicine, Certified International Sleep Specialist
 • Diplomate, American Board of Aesthetic Medicine
ความเชี่ยวชาญ : นอนกรนและความผิดปกติจากการนอนหลับในผู้ใหญ่และเด็ก โรคจมูก ไซนัส ภูมิแพ้จมูกอักเสบ
การศึกษา :
 • 2015 Diploma in Anti-Aging Medicine, American Board of Aesthetic Medicine
 • 2014 Certificate Registered Polysomnographic Technologists (RPSGT)
 • 2006 Certificate Fellowship in Otolaryngology, Harvard University, U.S.A.
 • 2005 Certificate Fellowship in Sleep Medicine and Surgery, Stanford University, U.S.A.
 • 2005 Certified International Sleep Specialist, American Board of Sleep Medicine
 • 2005 Permanent Certificate Educational Committee for Foreign Medical Graduate (ECFMG) passed USLME level 1-3
 • 2005 Certificate Fellowship in Pediatric Sleep Medicine, Tulane University, U.S.A.
 • 2004 Certificate Fellowship in Rhinology, University of Miami, U.S.A.
 • 2003 อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2002 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 1996 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 
   
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปารยะ อาศนะเสน
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • รองศาสตราจารย์ สาขาโรคจมูกและโรคภูมิแพ้
ความเชี่ยวชาญ : นอนกรนและความผิดปกติจากการนอนหลับในผู้ใหญ่และเด็ก โรคจมูก ไซนัส ภูมิแพ้
การศึกษา :
 • 2000 Certificate of Research Fellowship in Allergy and Rhinology, University of Chicago, U.S.A.
 • 1997-2000 ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์
 • 1997 วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
 • 1994 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประสบการณ์ทำงาน:
 • 2000 Research fellow in Sleep Disorder Center, The University of Chicago Hospitals
 • 1997-2000 Research fellow in Section of Otolaryngology Head & Neck Surgery, The University of Chicago Hospitals
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ. สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล
 • Diplomate, American Board of Orofacial Pain
 • Ph.D. Oral Biology, University of California at Los Angeles, U.S.A.
การศึกษา:
 • Ph.D. Oral Biology, University of California at Los Angeles, U.S.A.
 • 2000 Residency Certificate in Orofacial Pain and Dysfunction, University of California at Los Angeles, Medical center and Dental School, Los Angeles, California, U.S.A.
 • 1998 Diplomate, American Board of Orofacial Pain
 • 1998 Fellowship in Orofacial pain and Temporomandibular Disorders, University of Medicine and Dentistry at New Jersey, New Jersey Dental School, Newark, New Jersey, U.S.A.
 • 1993 D.D.S, Mahidol University, Faculty of Dentistry, Bangkok, Thailand

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์.ทันตแพทย์.ดร. บวร คลองน้อย
 • D.D.S., M.D., Dr. Med., Dr. Med. Dent., F.R.C.D.T.
 • Facharzt fuer Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie (German Board of Oral and Maxillofacial Surgery),
 • Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery
การศึกษา:
 • 1985-1991 Doctor of Dental Surgery (D.D.S.), Department of Dentistry, Chulalongkorn University
 • 1994-1999 Doctor of Medicine (M.D.), Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital Mahidol University
 • 2001-2006 Facharzt fuer Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie (German Board of Oral and Maxillofacial Surgery), Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg, Germany
 • 2006 Doctors Der Medicine (Dr. Med.), Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg, Germany
 • 2006 Doctors Der Zahnheilkunde (Dr. Med. Dent.), Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg, Germany
 • 2008 Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง.ดร. ศศิภา ธีรดิลก 

 • D.D.S., M.Sc.(General dentistry), Dr. Med. Dent.
 • Fachzahnaerztin fuer Kieferorthopaedie (German Board of Orthodontics)
 • Thai Board of Orthodontics

ความเชี่ยวชาญ: จัดฟัน, นอนกรนในเด็ก
การศึกษา:
      2015 - Thai Board of Orthodontics
     2008 - Fachzahnaerztin fuer Kieferorthopaedie (German Board of Orthodontics)
     2007 - Dr.Med.Dent , Ludwig Maximillian, University of Munich, German
     2002 - M.Sc.(General dentistry), Faculty of Dentistry, Mahidol University 
     1999 - D.D.S. , Faculty of Dentistry, Mahidol University 

Powered by MakeWebEasy.com